Nowotwory są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Corocznie tysiące osób otrzymuje diagnozę nowotworu, co stawia przed nimi ogromne wyzwania zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. Dlatego tak istotne jest śledzenie najnowszych danych dotyczących zachorowalności oraz rozwoju terapii onkologicznych. W niniejszym artykule przedstawimy aktualną sytuację nowotworów w Polsce w 2021 roku, najczęstsze typy nowotworów, postępy w diagnozowaniu i leczeniu, a także wyzwania i perspektywy terapeutyczne. 

Nowotwory w Polsce – obecna sytuacja

Statystyki zachorowalności na nowotwory w Polsce w 2021 roku

Z danych z 2021 roku wynika, iż wskaźnik zapadalności na nowotwory w Polsce jest stosunkowo niski i wynosi 267 osób na 100 tys. mieszkańców. Pomimo tego liczba zachorowań na nowotwory w Polsce rośnie, a nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce powodując w 2019 roku 25,7% zgonów mężczyzn oraz 23,2% zgonów kobiet.

Najczęstsze typy nowotworów występujące w Polsce w 2021 roku

Najczęstsze typy nowotworów występujące w Polsce w 2021 roku to:

 • Rak piersi (u kobiet)
 • Rak gruczołu krokowego (u mężczyzn)
 • Rak płuc
 • Rak jelita grubego

Najczęściej wśród nowotworów, z którymi zmagają się Polki w 2021 roku, wymienia się raka piersi. Pozwala on szybko się rozprzestrzeniać i nie daje, co prawda, typowych objawów we wczesnym stadium, co utrudnia diagnostykę. Ważna jest zatem stała czujność u kobiet i regularne badania profilaktyczne. Obecnie dysponuje się skutecznymi metodami leczenia tego nowotworu, jednak najważniejsze jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych, co zwiększa szansę całkowitego wyleczenia. Podstawowe metody leczenia raka piersi obejmują  chirurgię, chemioterapię, radioterapię oraz hormonoterapię, wspomagające leczenie onkologiczne, a także nowoczesne terapie celowane. Bardzo ważne jest podchodzenie indywidualnie do każdego przypadku.

Częstym nowotworem wśród panów jest rak gruczołu krokowego. Jest on drugą, po raku piersi u kobiet, przyczyną zgonów z powodu nowotworów w Polsce. Pierwsze objawy to częste oddawanie moczu, słaba siła strumienia moczu, nocne wstawanie, zaburzenia erekcji. Wczesne wykrycie i leczenie są kluczowe dla wyleczenia. Z tego względu mężczyźni, w miarę upływu lat, powinni konsultować się coraz częściej z urologiem.

Postęp w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów

Nowoczesne metody diagnozowania nowotworów

W ostatnich latach dokonano znaczącego postępu w zakresie diagnozowania nowotworów. Nowoczesne metody, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET-CT czy badania genetyczne, umożliwiają bardziej precyzyjne wykrywanie i ocenę zaawansowania nowotworu. Dzięki temu lekarze mogą szybko i dokładnie postawić diagnozę oraz dostosować odpowiednie plany leczenia.

Innowacyjne terapie onkologiczne dostępne w Polsce

Również terapie onkologiczne stale się rozwijają. W Polsce pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia, takich jak terapie celowane, immunoterapia czy terapia genowa. Terapie celowane skupiają się na precyzyjnym atakowaniu konkretnych cech komórek nowotworowych, minimalizując jednocześnie działanie na zdrowe komórki. Immunoterapia wykorzystuje zdolność układu odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych, natomiast terapia genowa polega na modyfikacji genetycznej komórek w celu zwiększenia skuteczności leczenia.

Wyzwania związane z nowotworami w Polsce

Problemy związane z dostępem do specjalistycznej opieki onkologicznej

Niestety, dostęp do specjalistycznej opieki onkologicznej w Polsce wciąż jest wyzwaniem. Długie kolejki do specjalistów, brak wystarczającej liczby ośrodków onkologicznych oraz ograniczenia finansowe wpływają na możliwość szybkiego i skutecznego leczenia. W celu poprawy tej sytuacji konieczne jest zwiększenie liczby specjalistów oraz inwestycje w infrastrukturę medyczną.

Zrównoważone finansowanie terapii onkologicznej

Finansowanie terapii onkologicznej stanowi kolejne wyzwanie. Nowoczesne terapie często są kosztowne, a dostęp do nich zależy od refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Konieczne jest zapewnienie zrównoważonego finansowania terapii onkologicznej, aby pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod leczenia.

Perspektywy rozwoju terapii nowotworowych w Polsce

Nowe trendy w leczeniu nowotworów: immunoterapia, terapie celowane

Perspektywy rozwoju terapii nowotworowych w Polsce są obiecujące. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na immunoterapię, która wykorzystuje zdolność układu odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych. Kolejnym trendem są terapie celowane, które skupiają się na precyzyjnym atakowaniu określonych cech komórek nowotworowych. Rozwój tych metod daje nadzieję na jeszcze skuteczniejsze leczenie i poprawę rokowań dla pacjentów.

Krajowe programy profilaktyki i wcześniejszej diagnozy nowotworów

Istnieją różne krajowe programy monitorowania zdrowia, mające na celu wczesne wykrycie i zmniejszenie zapadalności na nowotwory. Należą do nich:

 • Krajowy Program Badań jelit
 • Ogólnopolskie Badania Piersi
 • Monitorowanie Zdrowia Głowy i Szyi
 • Kontrola Szyjki Macicy
 • Kontrola Prostaty
 • Program Screeningu Skóry
 • Badania Trzustki
 • Diagnostyka Pęcherza
 • Monitorowanie Tarczycy.

Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych badań takich jak: mammografia, cytologia, gastroskopia, kontrola znamion skórnych czy poziomu hormonów tarczycy, a także konsultacji specjalistycznych. Programy te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia z nadrzędnym celem edukacji społeczeństwa i doskonalenia opieki nad osobami chorującymi na nowotwory.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *