Rak to jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych, które dotykają ludzi na całym świecie. Corocznie miliony osób zmagają się z tą chorobą, a jej konsekwencje są tragiczne. Dlatego też istotne jest śledzenie statystyk dotyczących zgonów z powodu raka, aby lepiej zrozumieć skalę tego problemu i dostosować odpowiednie działania profilaktyczne oraz terapeutyczne. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym statystykom dotyczącym zgonów z powodu raka w 2021 roku oraz przedstawimy perspektywy na przyszłość w walce z tą chorobą.

Ogólne statystyki zgonów z powodu raka w 2021

Choć dokładne dane statystyczne dotyczące liczby zgonów z powodu nowotworów w Polsce w 2021 roku nie są jeszcze dostępne, można oszacować skalę tego problemu na podstawie innych źródeł. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku w naszym kraju zmarło ponad 519 tysięcy osób, co stanowiło wzrost o około 68 tysięcy w porównaniu do roku 2020. Niestety nowotwory od lat pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów Polaków.

Nowotwory stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce, po chorobach układu krążenia. Szacuje się, że co czwarty zgon w naszym kraju jest spowodowany przez nowotwór złośliwy. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn są nowotwory płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego. U kobiet dominują nowotwory piersi, płuca i jelita grubego.

Warto podkreślić, że część nowotworów można skutecznie leczyć, o ile zostaną wykryte we wczesnym stadium. Dlatego tak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań przesiewowych, które pozwalają wykryć chorobę jeszcze zanim pojawią się objawy. Szczególnie istotne są badania takie jak cytologia, mammografia czy kolonoskopia. Pozwalają one znacząco zwiększyć szanse na wyleczenie.

Niestety w Polsce wciąż zbyt mało osób decyduje się na badania profilaktyczne. Według danych NFZ, na bezpłatne badania cytologiczne zgłasza się jedynie około 23% uprawnionych kobiet. To zdecydowanie za mało, aby skutecznie zapobiegać nowotworom szyjki macicy. Konieczne są dalsze działania edukacyjne i informacyjne, aby zachęcić Polaków do dbania o zdrowie i korzystania z badań profilaktycznych. W ten sposób możemy znacząco obniżyć liczbę zachorowań i zgonów z powodu nowotworów w naszym kraju.

Najczęstsze rodzaje raka i ich wpływ na statystyki zgonów

Wśród różnych rodzajów raka, niektóre są bardziej powszechne i mają większy wpływ na statystyki zgonów. Do najczęstszych typów raka należą: rak płuca, rak jelita grubego, rak piersi, rak prostaty oraz rak trzustki. Warto zauważyć, że rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów związanych z tą chorobą, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Te statystyki wskazują na potrzebę zwiększenia działań profilaktycznych i świadomości społecznej w zakresie tych konkretnej rodzajów raka.

Wpływ pandemii COVID-19 na statystyki zgonów z powodu raka

Pandemia COVID-19 prawdopodobnie wpłynęła negatywnie na wykrywalność i leczenie nowotworów w Polsce w 2021 roku, choć brak jeszcze konkretnych danych na ten temat.

Jak wskazują dostępne raporty, już w 2020 i 2021 roku odnotowano wzrost zachorowań i zgonów z powodu chorób nowotworowych w porównaniu do lat ubiegłych. Może to być spowodowane zarówno opóźnieniami w diagnozowaniu, jak i trudnościami w dostępie do leczenia onkologicznego w trakcie pandemii.

Negatywny wpływ COVID-19 zauważono już w przypadku badań przesiewowych raka szyjki macicy i szczepień HPV. Zapewne podobne zjawisko wystąpiło w przypadku innych programów profilaktycznych, co może przełożyć się na gorsze statystyki w kolejnych latach.

Aby ocenić rzeczywisty wpływ pandemii na epidemiologię nowotworów w Polsce, niezbędne będzie przeanalizowanie danych za 2021 rok po ich zebraniu i opracowaniu przez Krajowy Rejestr Nowotworów. Wtedy będzie można precyzyjnie określić skalę tego negatywnego zjawiska.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *